Smiřice a okolí - doprava

Holohlavy a NORMA...
Smiřice Holohlavy 2022-06-12 18:53:00

"Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti NORMA, k.s., na odkoupení části pozemku parc. č. 444/9 v majetku obce Holohlavy za účelem vybudování diskontní prodejny potravin NORMA, kdy společnost nabízí:

- odkoupení části pozemku parc. č. 444/9 o velikosti cca 6 660 m2 za cenu 2500,- Kč/m2,

- finanční příspěvek 1 500 000,- Kč obci Holohlavy na vybudování chodníku vedoucího k areálu prodejny ze směru od ul. Na Státní,

- koupě pozemků by byla realizována nejdříve po vydání Stavebního povolení a vlastní uzavření kupní smlouva by bylo společnosti NORMA umožněno v rámci sjednaného opčního období, které bude garantováno uzavřením opční smlouvy mezi obcí Holohlavy a společností NORMA, k.s..

Navrhovaná délka opčního období je trvání dvou let. Pro budoucí projednávání projektu je nutné zpracovat základní územní studii pro plochu „Z2“ jako celek, do které je projekt společnosti NORMA umístěn. Tato studie by byla vypracována na náklady obce Holohlavy."

(bod 5 Zápisu ze zasedání zastupitelstva z 30.05.2022;
https://www.holohlavy.cz/e_download.php?file=data/editor/260cs_25.pdf&original=Z%C3%A1pis%20%C4%8D.%2038%20ze%20zased%C3%A1n%C3%AD%20zastupitelstva%20obce%20Holohlavy%20ze%20dne%2030.05.2022%20-%20GDPR.pdf)

Mimochodem, v zápise je chyba v čísle parcely - 444/9 fakt obce není...


Facebookovou verzi článku s možností komentování nebo sdílení najdete na adrese https://www.facebook.com/smirice.sdileni/posts/123472477036337.Související články

2022-07-02 06:57:50 > Zahájeno územní a stavební řízení 24 RD na Kršovce

2022-05-15 19:48:00 > Záměr NORMA v Holohlavech

2022-01-16 20:36:01 > Podrobnosti k výstavbě na Kršovce

2021-12-16 18:40:04 > Developerský projekt na Kršovce - petice

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz