Smiřice a okolí - doprava

Podrobnosti k výstavbě na Kršovce
Smiřice Holohlavy 2022-01-16 20:36:01

Nedávno jsem zde prezentoval petici k výstavbě na Kršovce s prosbou o bližší informace. Prosba byla vyslyšena, informace, ač jednostranné, jsou k dispozici a není důvod je nesdílet.

Fakta

Výstavba na Kršovce je na území Holohlav a je v souladu s platným územním plánem. Výstavba je v různých dokumentacích vedena přes dvacet let, nejde o nic nového.

Pozemek 118/1 vlastní aktuálně společnost Green Direction - http://greend.cz . Developer, který dle webové prezentace staví domy pro bydlení v okolí Hradce Králové. Daný pozemek je mezi Jordánem a stávající zástavbou přilehlou k ulici Kršovka, ale spadající územně do Holohlav.

Developer se snažil zpřístupnit svůj pozemek pro zástavbu. Napojení nejjednodušší způsobem, do ulice Zahradní ve Smiřicích mostkem přes Jordán, narazilo na odpor smiřických, obávajících se nárůstu dopravy (otázkou je nakolik reálného při počtu domů, které jde na parcele velikosti 6000 metrů čtverečních reálně realizovat), a bylo neprůchodné.

Developer tak byl donucen jednat se sousedem, vlastnícím zbytek ploch v zeleném pásu od Govorovky k Jordánu (parcely 137, 136/2, 118/57, 118/58), panem Jaškem, o podmínkách, za kterých by bylo možné získat všechny pozemky určené územním plánem pro výstavbu s napojením do části ulice Kršovka na území Holohlav. Nenechte se mýlit, ač je z Holohlav po silnici nepřístupná, je část Kršovky u pole, kde možná občas parkujete, již na území a ve vlastnictví obce Holohlavy.

Zdá se, že se dohodli, a pokud získá Green Direction územní rozhodnutí pro výstavbu, dojde ke kontraktu s pozemky pana Jaška. Pokud to bude územně povoleno…

Náklady kontraktu s pozemky tlačí developera k úpravě řešení, kdy předpokládá na prostoru daném územním plánem, výstavbu 27 rodinných domků s napojením křižovatkou na lomu Kršovky u č.p. 480.

Bude-li kontrakt úspěšným, je tu naděje pro Holohlavy, které mají mezi ulicí U Jordánu a křižovatkou s Govorovkou, pouze ten metr a půl široký chodník. U ulice U Jordánu je to pana Jaška a ten víc (komunikaci jako náhradní přístup) nedovolil. Holohlavy by mohly získat pozemky na rozumný průchod případné komunikace.

Developer v tuto chvíli pravděpodobně zpracovává projekt, se kterým půjde do územního řízení. Až jej podá na stavební úřad, překlopí se vize v plán.

Dopady vize v dopravě

Sedmadvacet rodinných domů je ekvivalentem ulice Luční v Holohlavech, která je napojena jednostranně do Mlýnské a má 25 čísel popisných. Při průzkumech jsem na této ulici naměřil mezi 05:00 a 08:00 celkem 23 aut v profilu (vjezdy i odjezdy), v hodině to bylo 7 až 9 vozidel.

V červnu 2021 jsem měřil i u školky. V rozmezí 13:30 – 17:30 zde bylo 41 vozidel, v nejsilnějších hodinách (14 a 15) to bylo kolem 14 vozidel. Většinou rodiče pro děti do školky, která je zde jako zdroj podobně silná jako zbytek zástavby v této části Govorovky.

Je opravdu 7 až 9 vozidel navíc ve špičkové hodině zásadním číslem?

Mimochodem, mluvíme-li o zklidňování dopravy, nebylo by vhodnější debatovat o tom, zda by mostek přes Jordán na Kršovce neměl být pouze pro pěší a cyklisty? Třeba by pak ubylo individuí jezdících kolem školky v protisměru – neměli by důvod tudy jet. 😉

Lze strašit propojením Smiřic a Holohlav propojením ulic Generála Govorova a U Jordánu také pro silniční vozidla. Jistě, pro Holohlavy je to zajímavá myšlenka. Ale současně potřebují omezit na minimum tranzitní dopravu u dětského hřiště u trati, čímž by po Holohlavech rostli další velbloudi, aby se vám tudy nechtělo, což se místním, kteří po nich jezdit musí denně, líbit nebude. Připočítáme-li to, že by se tak Holohlavy propojily s oblastí Smiřic, kde jsou problémy s parkováním, nejsem si úplně jist, zda to bude vyhodnocováno jako dobrý nápad. Spíše ne, proč si zavlékat problémy s tranzitem a s parkováním tam, kde dnes nejsou?

Pokud k propojení ulice U Jordánu a Govorovky dojde, domnívám se, že to bude spíše nouzová komunikace pro záchranáře nebo pro přístup do ulice U Jordánu v dobách, kdy to z druhé strany nejde. Pěší zóna s cyklisty, kteří se na metr a půl širokém chodníku nebudou přetlačovat s pěšími. Jedno úskalí záměr má. Na části ulice Kršovka, která patří Holohlavům, se parkuje. Bude-li tam zástavba, budou také vjezdy a místa na parkování bude méně. V tomto to problém je, protože 12 míst z cca 180 dostupných v oblasti obytné zóny na Govorovce není málo.

V tomto směru je potřeba jednat s developerem, že komunikace bude upravena tak, aby parkovací místa nebyla redukována, a naopak byla navýšena v počtu úměrném realizované zástavbě podél Kršovky ke Govorovce. To by ale mělo být v projektu řešitelné.

Nemluvě o tom, že pozemky 136/6 a 136/9 vlastní obec Holohlavy a kvůli středotlakému plynovodu jsou téměř nezastavitelné. Mohly by být plochou, kde si Smiřice po dohodě s Holohlavy vytvoří nějaké esteticky akceptovatelné zelené parkoviště řešící nedostačující kapacity k parkování na Govorovce.

Řešení tak jsou a mohou být ku prospěchu všem žijícím v lokalitě. Minimálně v tom, že nebude důvod snášet parkující na chodnících a bez brodění se auty na místech pro přecházení půjde přejít silnice. Bohužel, ani to nejsou schopny dnešní Smiřice udržet v rozumném stavu.

Především tak jde o jednání mezi obcemi o podmínkách, za kterých by projekt mohl být realizován. Jinými slovy co si nechat od developera postavit, aby to šlo.

Závěr?

Má-li někdo problém s tím, že bude mít přes plot místo pole souseda, se kterým se budou okoukávat při rochnění se v bazéně, nebo stavební dělníky, ze kterých má obavy co se krádeží týče, má možnost vznést námitky v územním řízení.

Je ale otázkou, nakolik obyvatel Holohlav, napojený výhradně na infrastrukturu Smiřic, je tím, kdo by měl smiřickým peticí, směrovanou proti svým budoucím sousedům, připomínat, že z daní těch, kteří budou využívat jejich infrastrukturu nebudou nic mít, a strašit nárůstem dopravy a dalším. To je jisté „faux pas“ a zbytečná devalvace petice, jako nástroje v komunikaci se státní správou o veřejných věcech, zneužitím pro své osobní spory se sousedy.

Nepříjemné to je zejména v tom, že při přemíře petic k malichernostem nebude díky zahlcení lidí dostatečná podpora pro věci na způsob dopravní obslužnosti obce, kde se to dopady týká většího procenta obyvatel. Obec tak může pro nezájem přijít o zásadnější služby.

A to mi nepřijde dobré, i když pána chápu - také jsem deset let zpátky bojoval peticí proti rozšíření autobazaru pod svá okna. 😉

-----
Doplnění 20.01.2022:

V Diskusi záznamu ze Zastupitelstva ze dne 10.01.2022 prezentovalo vedení Holohlav záměr propojit ulice Gen. Govorova a U Jordánu silnicí (bez omezení provozu), s tím, že by do ulice U Jordánu byly doplněny retardéry odrazující tranzit od cesty přes Holohlavy.

Záměr je bez vazby na výstavbu na Kršovce, otázkou je, zda se to v aktuálním volebním období stihne (nedostupnost části pozemku odblokovatelná výstavbou na Kršovce...), resp. jak se k tomu postaví další. Cíleno je samozřejmě na odlehčení ulice Na Lávkách od tranzitu.

Pokud by se jednalo jen o ulici U Jordánu, tolik aut tranzitujících a zrychlujících na přímém úseku Govorovky z toho nebude. S tranzitem krátícím si cestu je to s velkým otazníkem, snaha obyvatel ulice Na Lávkách odlehčit si tím, že to bude přesměrováno do smiřického sídliště, stejně jako logické šíření parkování ze Smiřic do Holohlav nejsou věci, které by měly rozumné východisko.

Samotná silnice mezi Govorovkou a U Jordánu proč ne, ale spíše pro záchranný systém + jako pěší zóna s cyklisty, kterých tam bývá dost. Víc je o snaze zklidnit doma tím, že to pustím k sousedům. Nešťastné...

Více viz https://www.holohlavy.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah909_3.pdf .


Facebookovou verzi článku s možností komentování nebo sdílení najdete na adrese https://www.facebook.com/smiricedoprava/posts/147581817627428.Související články

2022-07-02 06:57:50 > Zahájeno územní a stavební řízení 24 RD na Kršovce

2022-06-12 18:53:00 > Holohlavy a NORMA...

2022-05-15 19:48:00 > Záměr NORMA v Holohlavech

2021-12-16 18:40:04 > Developerský projekt na Kršovce - petice

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz