Smiřice a okolí - doprava

Tato stránka vznikla v červnu roku 2021 v reakci na návrh Ministerstva dopravy České republiky (objednatel vlaků dálkové dopravy) zrušit v železniční stanici Smiřice zastavování rychlíků, zveřejněný v návrhu jízdního řádu vydaném Správou železnic dne 04.06.2021. V té době bylo smyslem vytvoření místa, kde budou dostupné veškeré informace (a korespondence s úřady) spojené s občanským odporem proti tomuto rozhodnutí. I proto, že souběžně a nezávisle na těchto aktivitách vznikla petice proti navrženým změnám, kterou nakonec podepsalo 220 lidí.

Z rychlíků se tehdy podařilo uhájit ten nejdůležitější, ranní na Prahu (05:46 ze Smiřic), který má ve Smiřicích ve všední dny pravidelně něco mezi 10 a 30 nastupujícími, pro které tvoří jak spojení se světem bez vstávání na osobák po páté ráno bez půlhodinového přestupu v Hradci, tak efektivní spoj na začátek směny v Hradci Králové mezi 06:15 a 06:45 (podle vzdálenosti od nádraží), na kterou jsou ostatní spoje buď moc brzy nebo příliš pozdě.

Rychlíky ve směru na Trutnov se uhájit nepodařilo, počet cestujících nastupujících nebo vystupujících z/do těchto spojů je mimo pátečního večera v řádu jednotek. Alternativně za ně lze ve všední dny využít autobusy. O víkendu je frekvence spojená se Smiřicemi tak malá, že nepomůže ani argumentace tím, že je rychlík prvním spojem ve směru na sever.

Ve stejném návrhu jízdního řádu bylo druhým z objednatelů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, navrženo zrušení zastavení spěšného vlaku na Hradec (06:49 ze Smiřic). Tento krok je vynucený spojováním částí vlaku od Trutnova a od Broumova ve Starkoči, díky kterému na Smiřice nezbyde ani čas, ani kapacita soupravy. Kraj zrušení zastavení tohoto spoje kompenzuje ve všední dny prodloužením trutnovského osobáku z Jaroměře do Hradce (06:33 ze Smiřic), o víkendu je zastavení spěšňáku zkusmo ponecháno - o budoucnosti rozhodne kolik lidí jej bude využívat.

V srpnu roku 2021 vznikla podpůrná část tohoto webu na Facebooku. Cílem bylo oslovit v krátké době co největší počet lidí ze Smiřic a okolí a podpořit tak realizovanou petiční akci. Druhotným cílem, který přetrvává i po skončení petice, je vytvoření prostředí (a komunity), díky kterému bude příště při podobné příležitosti možné v krátké době oslovit co nejvíce lidí z obce, kterých se věc týká, bez zásadních finančních vkladů do reklamní kampaně určené k tomu, aby se informace dostaly kam mají.

Základem stránky jsou aktuality kolem dopravy a její infrastruktury ve Smiřicích a v okolí (a přesdílení takových informací odjinud) předávané stránkou na Facebooku. Pro trvalejší články nebo témata je určena tato webová prezentace.

Autor není ve spojení s vedením města Smiřice, úřadem nebo zastupitelstvem. Je obyčejnou náplavou, momentálně (od 01/2018) jednou nohou usazenou ve Smiřicích, vlastnící zde malou bytovou jednotku na Govorovce. Člověkem bez ambic něco měnit - to je věcí těch, kteří tu žijí dlouhodobě.

Poslední aktualizace textu: 11/2021.

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz