Smiřice a okolí - doprava

Příležitosti pro obec?

Obsahem této stránky budou témata, která by mohla obec někam posunout v případě, že by se ve vedení obce nebo v zastupitelstvu (dnešním či budoucích) našel někdo, kdo se jimi je ochoten reálně zabývat. Jejich obsah není o problémech, které by vyžadovaly okamžité řešení. Jsou to jen příležitosti. Nemusí být využity. Mohou se zdát, nebo reálně stát, slepými uličkami. :) Ale není od věci ta témata alespoň otevřít a udělat si názor na to, zda ten, kdo je předložil, v dané věci "žere chrousty".

Máte nějaké svoje téma související s dopravou? Naformulujte mi je jménem. Přidáme je sem nebo, v případě věcí, které lze řešit hned, nasměruji kam se obrátit. Děkuji.

Aktuální příležitosti?

* Bezpečný pohyb pěších a cyklistů mezi Smiřicemi a Rodovem katastrem Holohlav (EXIT 104, I/33 x III/3089, osvětlení).

* Bezpečný nájezd na I/33 na křižovatce u přejezdu železniční trati na Hořiněves (I/33 x III/30811).

* Nová autobusová zastávka u projektu Bidli na Rodově.

* Nové přejezdové zabezpečovací zařízení na silnici III/3089 a doplnění závor na přejezdu na Zderaze.

* Obsluha Rodova hromadnou dopravou po 19 hodině a o víkendech.

* Omezení počtu průjezdů autobusů průtahem obcí (hluk, otřesy, emise) na cca polovinu vedením linky 311 od/do Vlkova přes Holohlavy a Černožice.

* Počty a časové polohy spojů hromadné dopravy obsluhujících Smiřice - zejména okrajové polohy dne.

* Řešení tranzitu nákladní dopravy obcí - bezpečnost pěších, hluk, logistická centra.

* Řešení tranzitu osobní dopravy obcí - případný nárůst na silnici III/3089 po zprovoznění D11 EXIT 104.

* Sjednocení autobusových zastávek na Rodově (směr Smiřice) = točna pro autobusy Rodov.

* Úklid (odpadků a sněhu) na nádraží.

* Širší možnosti třídění nepotřebných věcí - kontejnery na elektroniku, textil, knihobudka, reuse point ap..


Do budoucna?

* Obsluha Smiřic v kontextu kapacitních problémů trati Pardubice - Jaroměř v úseku Hradec Králové - Jaroměř.

* Průchod dvoukolejné trati Pardubice - Jaroměř Smiřicemi - jak s přejezdy, kde mimoúrovňová křížení (horizont 5-10 let?).

* Osud výpravní budovy nádraží po opuštění dopravními zaměstnanci instalací nového zabezpečovacího zařízení (horizont 5-10 let?).

* Průchod VRT Krkonoše katastrem Smiřic a Holohlav (horizont 2040+).

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz