Smiřice a okolí - doprava

Řepná kampaň
Smiřice 2021-10-11 19:01:30

Po létě a předvolebním období plném odkazů na dění v dopravě v našem okolí přišla okurková sezóna, kdy je informací z dopravy minimum. Pro další texty k dálnici a souvisejícím tématům po první zkušenosti stále ještě sbírám data, čímž zbývá čas na zamyšlení se nad nejen letošní řepnou kampaní. Ze sčítání dopravy několika průzkumy plyne, že tu operuje takový počet vozů, že při obsluze bližších polí společně se zbývajícími kamiony v obci zvládají i 35 - 40 průjezdů (oba směry najednou) za hodinu. Zdá se, že do Meziříčí najíždějí první auta na šestou ráno, poslední mohou Meziříčí opouštět kolem deváté večer. Čímž je "o zábavu" postaráno cca od 05:30 do 21:30.

Problémem není ani tak počet aut, jako spíše poměry na tranzitu obcí z hlediska stavebního řešení. Projedete-li autem (i osobákem) od Dvorany po přejezd, zjistíte, že ač je komunikace s relativně novým povrchem, je tam několik problémů, které by tam úplně být neměly.

První, a tou akusticky asi nejnepříjemnější záležitostí, jsou kanály. Většina z nich není v rovině okolního povrchu, ale cca jeden až několik centimetrů níže. Že nejde o problém se sedáním je vidět z toho, že asfalt mnohde překrývá obrubu kanálu. Prostě se patrně úplně nezadařilo a dozor to vzal. Dalším problémem jsou spáry na částech asfaltu dělaných v různých časových obdobích dle etapizace stavby. Místa jsou zřetelně vidět, náklaďákům při jejich průjezdu poskočí korba. A bohužel i místa, kde sice nic vidět není, ale kde asfalt tvoří takové skokánky. Jako třeba ve směru z centra před mostem přes Mlýnský náhon v Palackého ulici.

Odstraněním třicítek je hluk při průjezdu výše uvedeným povrchem vyšší - vznikající rázy jsou větší a současně se nad těch 30 km/h výrazněji projevuje změna rychlosti kolem Dvorany, kde už řidiči vjíždějí do prostoru, kde je to s rychlostí nad 50 km/h hloupé i jim, kolem zatáčky za trafikou, do které brzdí, aby se do kopečka k přejezdu zase pořádně zabralo, před přejezdem, který moc rychle jezdit prostě nejde, i v kopečku za ním (obdobně opačný směr).

Co s tím?

Na zastupitelstvu si nikdo podle záznamu nestěžoval. Ti, kteří tím trpí, jsou si vědomi toho, že obec odkáže na cukrovar, který má podle papírů a svých vyjádření vše v pořádku, na vlastníka komunikace, tedy na kraj, a na měření hluku, kterým se nepodařilo prokázat, že by byly překročeny hygienické limity pro starou hlukovou zátěž. S autem zasaženým bulvou řepy budete odkázáni na Policii a na pojišťovnu. Zdá se tedy, že je vše v pořádku a s tím, co je, se nedá nic dělat...

Nedá? Asi by se dalo, ale to, že pojedou auta méně naložená (limit 30 tun na silnici na Smržov a Vlkov nebo 19 tun v opačném směru na mostě přes Mlýnský náhon, není-li značení chybné, na což to vypadá), pro místní bude znamenat jen to, že budou otravovat déle. To asi úplně není to, co bychom chtěli. Pohled vlastníka (kraje) na poškozování mostků by sice měl být jiný, uvážíme-li péči řádného hospodáře, ale kraj má patrně spoustu důležitějších starostí...

Legislativně dotlačit cukrovarníky k dovážce na delší vzdálenosti po dráze? No, a co když budou nakládat zrovna ve Smiřicích? Asi taky není cestou...

Co by reálné být mohlo? Obec by nemusel bolet tlak na vlastníka, aby si komunikaci dal do takového stavu, aby byl hluk omezen. Jasně, první co bude chtít doložit kraj by měl být průkaz, že jsou překračovány limity hluku. V tomto směru by možná bylo fajn změřit ve vhodném období (duben až říjen, všední den bez vazby na víkend) počet vozidel v profilu, kde se měřil hluk, a připustit, že poslední měření bylo pod tlakem místních provedeno v závěru první vlny COVIDu, kdy byla hybnost lidí omezeními redukována. Na základě provedených měření, která ale nejsou ve vypovídajících časech) bych tipoval, že šlo cca o čtvrtinu nižší provoz než je obvyklé + den bez řepné kampaně. Letos už se takové měření, neudělal-li ho z nějakých důvodů kraj sám, nestihne. Příští rok bude dost věcí jinak dálnicí a počty aut skrze Smiřice se patrně změní... Ani toto se tedy nezdá být rozumnou cestou k opatření okamžitému (snížení rychlosti zpět na 30 km/h nad 7,5 tuny) ani k dlouhodobějšímu řešení - opravě ne zcela optimálního stavu vozovky v plném rozsahu s důkladnějším dozorem.

Co by možná šlo, je, nasměrovat kraj k záruční opravě, je-li tato možná. Problémem je, že rozsah opravy, ke kterému bude zhotovitel ochoten, jen navýší počet spár a nerovností - budou to záplaty kolem kanálů, které mohou být výškově upraveny, které ale při stejném zatížení vezmou velmi rychle za své.

Nějaké možnosti, ač žádná není o ideálu v podobě důsledně kontrolovaného zákazu průjezdu automobilů nad určitou hmotnost, tak obec patrně má. Otázkou je ochota věnovat čas opakovaným jednáním s vlastníkem komunikace v tomto směru a případně investovat do dalšího měření hluku ve vhodnějším období - např. lom září a října příštího roku. V tom je to, podle toho, co jsem zatím nasledoval, jednoduché - čím víc lidí s tím intenzivně otravuje, tím se řešení blíží...

Má smysl intenzivně otravovat? 🙂


Facebookovou verzi článku s možností komentování nebo sdílení najdete na adrese https://www.facebook.com/smiricedoprava/posts/129001419485468.Související články

2021-09-14 18:09:00 > Smiřické třicítky a řepná kampaň

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz