Smiřice a okolí - doprava

Záměr dostavby parkovacích míst na Govorovce a přechod u Trafiky
Smiřice 2021-09-16 19:06:00

Ve Zpravodaji Smiřic, Rodova a Holohlav 1/2021 je na straně dvě informace se situacemi dvou záměrů.

Prvním je zřízení kolmých parkovacích stání v ulicích Ed. Karla a Gen. Govorova, kterým z jara ustoupily stromy, a která by měla být realizována v tomto a v následujícím roce dle vývoje stavebního povolení. Druhým přechod pro chodce U křižovatky Zemanova x Kršovka x Nová.

Zpravodaj je na webu obce na adrese https://mestosmirice.cz/assets/File.ashx?id_org=15108&id_dokumenty=4614.

Nakolik jsou oba záměry šťastné je na vašem posouzení. Důvody pro ně nepochybně jsou, slabší bude, jak se s nimi popasují řidiči.

Kolmé parkování sice umožňuje parkovat v souladu s legislativou vyšší kapacitou, zrovna v dané lokalitě ale je tu minimálně jedna zkušenost, kdy kombinací nepozornosti couvajícího s řidičem nedodržujícím rychlost v obytné zóně (během objížděk, ale ono je to pořád...) vedla k lehkému poškození nejen obou zainteresovaných aut, ale i minimálně jednoho dalšího, na které byl nepozorný senior odhozen. Naštěstí se kolem nemotali pěšáci...

Dalším problémem je prostor pro vyparkovávání, pokud, v rozporu s legislativou, kdosi zaparkuje vodorovně na protilehlé straně ulice. Jednosměrky v obci (které nově ve směru zajištění většího množství míst k zaparkování zkouší třeba Liberec), zejména ta u školky, občas mají problém s nerespektováním, čímž ani tudy cesta ke kýžené kapacitě parkovacích míst nejspíš nevede. Ač to hlava nebere, jsou i tací, kteří značku jednosměrky berou, řekněme, spíše jako nezávazné doporučení.

Ono, míst k zaparkování tu zase tak málo není. Problém je spíše v tom, že ne každý je ochoten parkovat o ulici dál, když to fyzicky jde jinak (chodník, místa, kde nezbývá 3,5 metru na jeden jízdní pruh ap.) a je to bez postihu. Po postihu/odtazích nevolám, smysl nedává, jen konstatuji, že u Dvorany, na Palackého ulici i u náměstí parkovací místa přes noc jsou a převis poptávky na sídlišti zatím není zas až tak výrazný. Lze to ale chápat jako proklamaci, že pro zajištění parkovacích míst se udělalo vše, co se dalo, a víc, než tolerovat parkování v rozporu s pravidly (v obytné zóně na Govorovce) už nejde.

(K problematice mám v plánu článek po dosbírání dat - zatím mám počty z června a ze začátku září, což je pro závěry nedostatečné + spíš mě dlouhodobě zajímá vývoj z hlediska dostavby D11.)

Přechod pro chodce sice dává teoretickou přednost chodce před přijíždějícím automobilem, v legislativě je ale také spojen s tím, jak daleko od něj můžete volně přecházet jinak - ne blíže než 50 metrů. Pro pohybově slabší rozhodně ano, ač s opatrností a respektem k dojíždějícímu kamionu, který prostě zastavit nemusí. Přemýšlím, zda je tu, mimo řepnou kampaň, opravdu tak intenzivní provoz, aby nestačilo místo k přecházení.

Je-li snaha o bezpečnost (a ne pouze o vyhovění požadavkům), spíše bych diskusi s vlastníkem komunikace, směroval na dělící ostrůvky na přechodech. Že nebude souhlasit je jisté 🙂, ale ke snížení rychlosti průjezdu místy, kde je pro obec prioritou bezpečnost, by takové opatření, se souvisejícím zúžením jízdního pruhu, smysl dávat mohlo.

Závěrem - jsem rád, že nemusím o takových věcech rozhodovat, čímž mi do toho nikdo nekecá. 🙂 Výše uvedené nemyslím jako kritiku, jen se pozastavuji nad výsledkem, který vnímám jako kompromis těch, kteří se o řešení snažili. Je dobře, že se snaha dostává k realizaci. V obou případech je na místě upozorňovat na další opatření, na které bychom si v roli řidiče i chodce měli dávat bacha. 😉


Facebookovou verzi článku s možností komentování nebo sdílení najdete na adrese https://www.facebook.com/smiricedoprava/posts/121273443591599.


o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz