Smiřice a okolí - doprava

Návrh změny jízdního řádu z 04.06.2021
Smiřice 2021-09-03 21:01:25CO SE DĚJE?

Začátkem června 2021 byl Správou železnic zveřejněn návrh jízdního řádu železnice pro grafikon 2021/2022 - verze 04.06.2021.

Na trati 031 Pardubice hl.n. - Jaroměř patří k zásadnější změně přeřazení části dvou párů rychlíků v úseku Hradec Králové - Trutnov z objednávky Královéhradeckého kraje do objednávky Ministerstva dopravy České republiky. V rámci tohoto je navrženo zrušení zastavení rychlíků v železniční stanici Smiřice a změna dnešního spěšného vlaku Sp 1882 Hradec Králové - Trutnov na rychlík R 939, který ve Smiřicích nezastaví rovněž. Argumentací Ministerstva je zastavení osobního vlaku do 30 minut od nebo po průjezdu rychlíku. Kraj zastavení požadoval, neuspěl. Na základě požadavku Smiřic jedná o zachování zastavení rychlíku R 934 (odj. 05:46) a víkendovém zastavování Sp 1381 (odj. 06:49). Připomínkovaný návrh zastavování vlaků od prosince 2021 je na tabulkách výše.

Kraj ke zrušení zastavení přidal vlastní změnu. Ta se týká dnešního Sp 1887 (nově Sp 1381) Trutnov - Pardubice (o víkendech Trutnov - Letohrad) v 06:49 ze Smiřic na Hradec Králové. Nezastaví, nestíhá po spojení dvou částí vlaku ve Starkoči, kde proti dnešnímu jízdnímu řádu ztratí čas pro zastavení ve Smiřicích. Navíc, bylo navrženo do přetíženého úseku Jaroměř - Hradec Králové protažení dnešního osobního vlaku Os 5101 Trutnov - Jaroměř, nově se zastavením ve Smiřicích v 06:33 (pouze ve všední dny), který by měl trutnovský spěšňák kompenzovat.

Jde o návrh, který ještě do konce července 2021 podléhá připomínkování. Finální verze může vypadat jinak, upraví-li objednatelé své požadavky na základě došlých připomínek. Kraj objednává osobní a spěšné vlaky, Ministerstvo rychlíky. Nemusí to tak být, budou-li připomínky akceptovány.


CO SE S TÍM UDĚLALO DOPOSUD?

 • Cestou starosty (Bc. Tuzar) byl vznesen dotaz města Smiřice na kraj, který 18.06.2021 emailem (Ing. Jurček) prostřednictvím odboru dopravy konstatoval, že není objednatelem rychlíků a tudíž není tím, s kým by obec měla jednat. Doplnil, že zachování zastavení požadoval, a nebylo mu ze strany Ministerstva vyhověno.

 • 21.06.2021 - Dopisem byla odeslána prosba směrem k hejtmanovi kraje (Mgr. Červíček) o podporu jednání obcí s Ministerstvem dopravy České republiky ve věci zachování zastavování rychlíků v železniční stanici Smiřice - sledován je zejména rychlík R 934 Trutnov - Praha v 5:46 ze Smiřic na Hradec Králové, kterým jezdí do Hradce lidé do práce a do škol. Na vědomí šel dopis městům a obcím spádovým do uzlu Smiřice nebo dotčeným z hlediska dopravy v klidu a kongescí v případě, že budou ti, kteří dnes využívají dané vlaky, jezdit autem. Kopii do mailu dostaly mimo krajského úřadu a Smiřic také Holohlavy, Hoříněves, Račice nad Trotinou, Habřina, Rožnov, Velichovky, Jaroměř, Vlkov, Rasošky, Smržov, Skalice a Hradec Králové.

  [dopis hejtmanovi v pdf]

 • 23.06.2021 - Byl připraven základ této stránky.

 • 24.06.2021 - Došla odpověď od hejtmana kraje. Kraj bude na základě podnětu Smiřic opakovat jednání s Ministerstvem dopravy České republiky o zachování zastavení rychlíku R 934 (odj. 05:46) ve Smiřicích. Bylo vysvětleno, že trutnovský spěšňák (odj. 06:49) nemůže zastavit z kapacitních důvodů, a proto, že čas na zastavení proti dnešnímu stavu zmizí spojováním souprav od Trutnova a od Meziměstí ve Starkoči. Kraj popřel motivaci zrušení zastavení včasným dojezdem rychlíku od Hradce na křižování v Jaroměři cca v 06:15, na kterém je založena pravidelnost vlaků od 06:15 do 08:15 podle nového modelu. Stejně tak byla vyvrácena motivace kraje pozicemi přetíženého úseku z hlediska budoucí stavby mezi Hradcem a Jaroměří. O výsledku jednání kraj dá informaci. Bude-li negativní, je přislíbeno hledání řešení ranní špičky pro Smiřice.

  [odpověď hejtmana v pdf]

 • 25.06.2021 - U rychlíku R 934 jsem rozdal asi dvanáct letáčků s informací o návrhu jízdního řádu. Ti, kterých se to týká, tak vědí. Současně se objevíla první vlaštovka. Napsal Ing. Papež z odboru dopravy kraje, že po prověření možností s dopravcem kraj uvažuje zachovat zastavení spěšného vlaku Sp 1381 (dnes Sp 1887 odj. 06:49) alespoň o víkendech a svátcích, kdy nejede vlak Os 5101. Nebude tak narušena vazba Smiřic na rozjezd vlaků po sedmé ráno z Hradce Králové. S ministerstvem kraj jedná.

  Současně jsem se poohlížel po počtech cestujících. Nevyznělo to nejlépe. Autobusem 662315-4 od Hoříněvse, který je přípojem k R934, nedojel na přestup nikdo. Výstup jeden s kolem, nástup dva (v autobuse sami). Rychlík R 934 měl dva vystupující a nástup 16 cestujících. Autobusem 662311-6 od Hradce do Jaroměře přijel jeden cestující na přestup na Sp 1882 do Jaroměře. Nikdo nenastoupil, autobus odjel prázdný. Autobus 662311-9 od Jaroměře do Hradce byl bez výstupu i nástupu cestujících, v autobuse jeli tři. Autobusem 662315-5 od Jaroměře do Hoříněvsi, který je přípojem k Os 6271, přijeli čtyři cestující na přestup na Os 6271. Nikdo nenastoupil, dále pokračoval jeden cestující. Z vlaku Os 6271 nevystoupil nikdo, nastupilo 20 cestujících. Na spěšný vlak na Sp1882 čekali dva cestující. Snad kombinace ochoty cestovat hromadnou dopravou po covidu s probíhajícími dovolenými...

 • 28.06.2021 - Dorazila reakce od města Hradce Králové, v níž je konstatováno, že organizace dopravy v kraji je plně v kompetenci příslušných odbornků na kraji. Mezi řádky je tím řečeno, že vlivem na kongesce a dopravu v klidu Hradec se v tomto případě nebude zabývat a kolegové z kraje mají volnou ruku. Zda jsou důvody politické nebo ve vazbách mezi konkrétními lidmi zabývajícími se organizací dopravy na městě a v kraji nevím. Prostě tudy cesta nevede.

  [reakce Hradce Králové v pdf]

 • 28.06.2021 - Město Smiřice na svém webu vyvěsilo výzvu k připomínkování návrhu jízdního řádu - viz https://mestosmirice.cz/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2022-pro-trate-v-kralovehradeckem-kraji/d-4309 .

 • 02.07.2021 - Na ministra a na hejtmana kraje se dopisem obrátil paralelně také pan Škrabka z Holohlav.

 • 08.07.2021 - Datovou schránkou byly odeslány mé připomínky k návrhu jízdního řádu na trati 031 pro rok 2022. Obsahově najdete pod následujícími odkazy.

  [oficiální připomínky (Dytrych)] [graf síťových vazeb R934]

 • 16.07.2021 - Obci došla zamítavá odpověď z ministerstva.

  [odpověď ministerstva obci]

 • 20.07.2021 - Kdosi na nádraží umístil podpisový arch pro vyjádření nesouhlasu se zrušením zastavování ranních rychlíků. Obecním rozhlasem (jediná informace o existenci) je to propagováno jako petice, k tomu však chybí informace, kdo je petičním výborem a komu má být petice adresována. Je to ale srozumitelné a je to možnost jak dát najevo, že vám zrušení zastavování není lhostejné. Nebude-li podpisů dostatek, pravděpodobně nemá smysl dělat kašpárky a snažit se něco řešit.

  Slabinou je také konstatování textu, že dané vlaky využívá velké množství lidí ze Smiřic a Holohlav. Petice, k tomu aby něco řešila, bude pravděpodobně adresována někomu, kdo má k dispozici přesné statistiky, a ví, že na Hradec je to 15 - 20 lidí na vlak a na Jaroměř max 5. Zadělává se tak na odpověď jednou větou. Je lépe nechat emoce doma a nevymýšlet si. Lze argumentovat jinými věcmi - např. predikce nárůstu dojížďky do Smiřic výstavbou logistického centra - nebo se prostě zeptat, jaká je ekonomika daného opatření, když se nezastavením u R934 nemění jízdní doba do Hradce.

  [petice na pokladně]

 • 21.07.2021 - Do tohoto dne bylo možné připomínkovat u vaší obce návrh jízdního řádu - viz např. https://mestosmirice.cz/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2022-pro-trate-v-kralovehradeckem-kraji/d-4309 .

 • 03.08.2021 - Na podatelnu Smiřic byly k vyvěšení předány letáky na podporu petice. Proces připomínkování jízdního řádu byl pravděpodobně již uzavřen - v dálkové dopravě v půlce července, v regionální dopravě v minulém týdnu. Přesto má petice smysl jako nástroj v předvolebním období. Bude-li dost podpisů, tedy zajímá-li to v obci a v okolí tolik lidí, aby to politickým představitelům na úrovni kraje nebo vlády stálo za povšimnutí.

 • 05.08.2021 - Letáky po obci byly rozvěšeny. Potěšilo, vidět člověka, který nejenže u plakátu zastaví, ale i minutu dvě zkoumá. Současně došlo další zamítavé stanovisko od Ministerstva dopravy ČR reagující na mé připomínky z 08.07.2021 a na mail z 20.07.2021. Přikládám pod odkazem. Reaguji žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb., pravděpodobně naposledy.

  [reakce Ministerstva dopravy ČR na připomínky]

 • POZOR! Petice je po dobu nedostupnosti pokladny (z důvodu zdravotní indispozice paní pokladní) údajně u výpravčích. Zdraví člověk neporučí. :(

 • 09.08.2021 - Došla reakce kraje na podané připomínky. Potěšující jsou úvahy o případné náhradě za R 934 autobusovým spojem v 05:35 ze Smiřic (HK v 05:52).

  [reakce kraje na připomínky]

 • 03.09.2021 - Ministerstvo odpovědělo. Zastavení R934 bylo přehodnoceno a bude zachováno.

  [odpověď ministerstva]


poslední aktualizace: 03.09.2021Související články

2022-07-03 08:04:00 > V poločase

2022-06-13 20:29:00 > Návrh jízdního řádu od 11.12.2022

2022-03-13 19:26:22 > První čtvrtina za námi

2021-12-28 13:56:39 > Odjezdové tabule, nejbližší tři hodiny

2021-12-18 12:22:00 > První týden s novým jízdním řádem je za námi. Jak to funguje a jak se s tím žije?

2021-12-08 21:04:51 > Přejeli jste večerním rychlíkem do Jaroměře? Co s tím?

2021-12-05 11:04:38 > Změna jízdního řádu k 12.12.2021 - souhrn

2021-11-04 20:05:00 > Změna jízdního řádu na dráze od 12.12.2021

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz