Smiřice a okolí - doprava

Holohlavy, krizovatka Na Lavkach x U Jordanu :: 2022-05-10 [ sber dat | vstupy | vypis | graf vjezdy | graf vyjezdy | graf profil ]

SCITANI 05:08:49 - 07:59:58 PROFIL, SMER VJEZD VYJEZD OBA SMERY
O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV
411415SMI >4532154483518172125388393126104221071366144
36321239241SMI ^
532505SMI <
000SMI otoc
2611126127Jordan >4411113544348811978210521221121252558
1000Jordan ^
181112318221Jordan <
000Jordan otoc
3155314podjezd >477111277543596132111656446910810322313121187128
4471122251255podjezd ^
000podjezd <
000podjezd otoc
73707Jablon >18161811941114152227122224
11011Jablon ^
11211011Jablon <
000Jablon otoc

Legenda:

SMI ... Na Lavkach (Smirice)
Jordan ... U Jordanu
podjezd ... Na Lavkach (podjezd)
Jablon ... Jablonova

> ... odboceni vpravo
^ ... primy smer
< ... odboceni vlevo
otoc ... otaceni vozidla v krizovatce

O ... osobni automobil
D ... dodavka
LN ... nakladni do 3,5 tuny
N ... nakladni automobil
K ... nakladni souprava
A ... autobus
T ... traktor
M ... motocykl
P ... pesi
C ... jizdni kolo

OA ... osobni (O) + dodavky (D)
TV ... tezka vozidla (LN, N, K, A, T]
SV ... soucet vsech vozidel

Pozn. Sumarizace v sede podbarvenych sloupcich neobsahuji pesi a cyklisty. Mezi nakladni automobily zarazena take vozidla s vlekem - v nakladnich soupravach jsou pouze kamiony.

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz