Smiřice a okolí - doprava

Holohlavy, krizovatka Na Lavkach x U Jordanu :: 2023-06-07 [ sber dat | vstupy | vypis | graf vjezdy | graf vyjezdy | graf profil ]

SCITANI 05:04:44 - 07:59:55 PROFIL, SMER VJEZD VYJEZD OBA SMERY
O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV
2000SMI >3765143043724321237658210910321741195125
316137037SMI ^
621606SMI <
000SMI otoc
25211125328Jordan >413134414451111761121352411101052658
000Jordan ^
1612316117Jordan <
000Jordan otoc
51155527podjezd >4442111574845352713459160961131118111075113
384111242245podjezd ^
1101podjezd <
000podjezd otoc
511606Jablon >1411115015121011513116016
000Jablon ^
91909Jablon <
000Jablon otoc

Legenda:

SMI ... Na Lavkach (Smirice)
Jordan ... U Jordanu
podjezd ... Na Lavkach (podjezd)
Jablon ... Jablonova

> ... odboceni vpravo
^ ... primy smer
< ... odboceni vlevo
otoc ... otaceni vozidla v krizovatce

O ... osobni automobil
D ... dodavka
LN ... nakladni do 3,5 tuny
N ... nakladni automobil
K ... nakladni souprava
A ... autobus
T ... traktor
M ... motocykl
P ... pesi
C ... jizdni kolo

OA ... osobni (O) + dodavky (D)
TV ... tezka vozidla (LN, N, K, A, T]
SV ... soucet vsech vozidel

Pozn. Sumarizace v sede podbarvenych sloupcich neobsahuji pesi a cyklisty. Mezi nakladni automobily zarazena take vozidla s vlekem - v nakladnich soupravach jsou pouze kamiony.

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz