Smiřice a okolí - doprava

Smirice, krizovatka III/3089 Palackeho x III/30810 Mlynska :: 2022-09-21 [ sber dat | vstupy | vypis | graf vjezdy | graf vyjezdy | graf profil ]

SCITANI 04:59:35 - 08:00:59 PROFIL, SMER VJEZD VYJEZD OBA SMERY
O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV
21111119221335SMI >361521118235212416413594732856510182452136153505941064611721364710426031763118883
2814896224213532943372SMI ^
593111111262366SMI <
000SMI otoc
5951117264266Mlynska >242243311193266727411473311163121712935631662235638714403
312314Mlynska ^
1801922111994204Mlynska <
000Mlynska otoc
544225158462EuroOil >29265111023421251535750408465671192342113653249582757132221946842382188999990
221609823421191228146328EuroOil ^
1711218018EuroOil <
000EuroOil otoc
411426Danisco >10112110132341211213114314575121233312532780
1101Danisco ^
5101151116Danisco <
000Danisco otoc

Legenda:

SMI ... III/3089 Palackeho (centrum)
Mlynska ... III/30810 Mlynska
EuroOil ... III/3089 Palackého (EuroOil)
Danisco ... Danisco

> ... odboceni vpravo
^ ... primy smer
< ... odboceni vlevo
otoc ... otaceni vozidla v krizovatce

O ... osobni automobil
D ... dodavka
LN ... nakladni do 3,5 tuny
N ... nakladni automobil
K ... nakladni souprava
A ... autobus
T ... traktor
M ... motocykl
P ... pesi
C ... jizdni kolo

OA ... osobni (O) + dodavky (D)
TV ... tezka vozidla (LN, N, K, A, T]
SV ... soucet vsech vozidel

Pozn. Sumarizace v sede podbarvenych sloupcich neobsahuji pesi a cyklisty. Mezi nakladni automobily zarazena take vozidla s vlekem - v nakladnich soupravach jsou pouze kamiony.

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz