Smiřice a okolí - doprava

Holohlavy, krizovatka I/33 x III/3089 (u D11 exit 104) :: 2023-06-13 [ sber dat | vstupy | vypis | graf vjezdy | graf vyjezdy | graf profil ]

PROFIL 2023-06-13
04:57:06 - 08:00:06
VJEZD VYJEZD OBA SMERY
O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV O D LN N K A T M P C OATVSV
05:00 - 08:00III/3089 smer Smirice305581820255413637243522256162620412132786734752711434464595214641139782
05:00 - 08:00I/33 smer Hradec Kralove3585518389364136848774199222814711840719221099154406623101712531391409
05:00 - 08:00III/3089 smer D11 / Rodov22650172021421327662340296601915325413567543152211036355394214632137771
05:00 - 08:00I/33 smer Holohlavy7401042428187111844789333705220377364226749511101564465251011712661451428

USEK 05:00:00 - 08:00:00 PROFIL, SMER
O D LN N K A T M P C OATVSV
39447431154SMI >
219481482354126754321SMI ^
4765253760SMI <
000SMI otoc
2893611371048Hradec >
31042132643535246403Hradec ^
204264241236Hradec <
000Hradec otoc
56911365570D11 >
14935131514411318446231D11 ^
2163431271038D11 <
1011D11 otoc
57831465873Holohlavy >
638842122971172259792Holohlavy ^
4512551571168Holohlavy <
000Holohlavy otoc

Legenda:

SMI ... III/3089 smer Smirice
Hradec ... I/33 smer Hradec Kralove
D11 ... III/3089 smer D11 / Rodov
Holohlavy ... I/33 smer Holohlavy

> ... odboceni vpravo
^ ... primy smer
< ... odboceni vlevo
otoc ... otaceni vozidla v krizovatce

O ... osobni automobil
D ... dodavka
LN ... nakladni do 3,5 tuny
N ... nakladni automobil
K ... nakladni souprava
A ... autobus
T ... traktor
M ... motocykl
P ... pesi
C ... jizdni kolo

OA ... osobni (O) + dodavky (D)
TV ... tezka vozidla (LN, N, K, A, T]
SV ... soucet vsech vozidel

Pozn. Sumarizace v sede podbarvenych sloupcich neobsahuji pesi a cyklisty. Mezi nakladni automobily zarazena take vozidla s vlekem - v nakladnich soupravach jsou pouze kamiony.

o webu   |   autor   |   uzel.smirice@vhd.cz   |  © smirice.vhd.cz