Odjezdy ze Smiřic a okolí, nejbližší tři hodiny

Smiřice, žel.st. :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
ČD 031 6274 Jaroměř
přes Černožice (17:52) - Jaroměř (17:57)
17:49
311 28 Jaroměř, Terminál HD
přes Vlkov (18:04) - Josefov, nám. (18:12) - Jaroměř, Terminál HD (18:17)
17:57
311 31 Hradec Králové, Terminál HD
přes Smržov (18:09) - Skalice, u Fabiánů (18:15) - Rusek, prodejna (18:21) - Hradec Králové, Šimkova (18:32) - Hradec Králové, Terminál HD (18:37)
18:03
ČD 031 6279 Hradec Králové hl.n.
přes Předměřice nad Labem (18:20) - Hradec Králové hl.n. (18:25)
18:13
ČD 031 1484 Jaroměř
přes Černožice (18:53) - Jaroměř (18:58)
18:50
315 20 Velichovky, točna
přes Rodov, hřiště (19:03) - Habřina, střed (19:07) - Rožnov (19:12)
18:57
311 30 Jaroměř, Terminál HD
přes Vlkov (19:09) - Josefov, nám. (19:17) - Jaroměř, Terminál HD (19:21)
19:02
311 33 Hradec Králové, Terminál HD
přes Smržov (19:09) - Skalice, u Fabiánů (19:17) - Rusek, prodejna (19:23) - Hradec Králové, Šimkova (19:35) - Hradec Králové, Terminál HD (19:40)
19:03
ČD 031 1481 Pardubice hl.n.
přes Předměřice nad Labem (19:20) - Hradec Králové hl.n. (19:25)
19:13
ČD 031 6276 Jaroměř
přes Černožice (19:52) - Jaroměř (19:57)
19:49


Smiřice, Rodov, hřiště :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
315 19 Smiřice, žel. st. 18:50
315 20 Velichovky, točna
přes Habřina, střed (19:07) - Rožnov (19:12)
19:03


Smiřice, Rodov, Obecní dům :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd


Smiřice, Trotina :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd


Račice nad Trotinou, váha :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd


Račice nad Trotinou, ObÚ :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
315 22 Habřina, střed
přes Lužany, točna (18:10) - Habřina, střed (18:14)
18:07
315 24 Račice n. Trotinou, ObÚ 19:45


Skalice, u Fabiánů :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
311 28 Jaroměř, Terminál HD
přes Smržov (17:51) - Smiřice, žel. st. (17:57) - Vlkov (18:04) - Josefov, nám. (18:12) - Jaroměř, Terminál HD (18:17)
17:43
311 31 Hradec Králové, Terminál HD
přes Rusek, prodejna (18:21) - Hradec Králové, Šimkova (18:32) - Hradec Králové, Terminál HD (18:37)
18:15
311 30 Jaroměř, Terminál HD
přes Smržov (18:56) - Smiřice, žel. st. (19:02) - Vlkov (19:09) - Josefov, nám. (19:17) - Jaroměř, Terminál HD (19:21)
18:48
311 33 Hradec Králové, Terminál HD
přes Rusek, prodejna (19:23) - Hradec Králové, Šimkova (19:35) - Hradec Králové, Terminál HD (19:40)
19:17


Smržov :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
311 28 Jaroměř, Terminál HD
přes Smiřice, žel. st. (17:57) - Vlkov (18:04) - Josefov, nám. (18:12) - Jaroměř, Terminál HD (18:17)
17:51
311 31 Hradec Králové, Terminál HD
přes Skalice, u Fabiánů (18:15) - Rusek, prodejna (18:21) - Hradec Králové, Šimkova (18:32) - Hradec Králové, Terminál HD (18:37)
18:09
311 30 Jaroměř, Terminál HD
přes Smiřice, žel. st. (19:02) - Vlkov (19:09) - Josefov, nám. (19:17) - Jaroměř, Terminál HD (19:21)
18:56
311 33 Hradec Králové, Terminál HD
přes Skalice, u Fabiánů (19:17) - Rusek, prodejna (19:23) - Hradec Králové, Šimkova (19:35) - Hradec Králové, Terminál HD (19:40)
19:09


Vlkov :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
311 31 Hradec Králové, Terminál HD
přes Smiřice, žel. st. (18:03) - Smržov (18:09) - Skalice, u Fabiánů (18:15) - Rusek, prodejna (18:21) - Hradec Králové, Šimkova (18:32) - Hradec Králové, Terminál HD (18:37)
17:55
311 28 Jaroměř, Terminál HD
přes Josefov, nám. (18:12) - Jaroměř, Terminál HD (18:17)
18:04
311 33 Hradec Králové, Terminál HD
přes Smiřice, žel. st. (19:03) - Smržov (19:09) - Skalice, u Fabiánů (19:17) - Rusek, prodejna (19:23) - Hradec Králové, Šimkova (19:35) - Hradec Králové, Terminál HD (19:40)
18:55
311 30 Jaroměř, Terminál HD
přes Josefov, nám. (19:17) - Jaroměř, Terminál HD (19:21)
19:09


Černožice :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
ČD 031 6274 Jaroměř
přes Jaroměř (17:57)
17:52
ČD 031 6279 Hradec Králové hl.n.
přes Smiřice (18:13) - Předměřice nad Labem (18:20) - Hradec Králové hl.n. (18:25)
18:08
ČD 031 1484 Jaroměř
přes Jaroměř (18:58)
18:53
ČD 031 1481 Pardubice hl.n.
přes Smiřice (19:13) - Předměřice nad Labem (19:20) - Hradec Králové hl.n. (19:25)
19:08
ČD 031 6276 Jaroměř
přes Jaroměř (19:57)
19:52


Rožnov :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
315 19 Smiřice, žel. st.
přes Habřina, střed (18:47) - Rodov, hřiště (18:50)
18:43
315 20 Velichovky, točna 19:12


Habřina, střed :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
315 22 Habřina, střed 18:14
315 19 Smiřice, žel. st.
přes Rodov, hřiště (18:50)
18:47
315 20 Velichovky, točna
přes Rožnov (19:12)
19:07


Holohlavy :: 25.01.2022 17:23

linka spoj cílová stanice odjezd
410 35 Trutnov, aut.st. 18:42


Poloha spojů na mapě OREDO viz https://tabule.oredo.cz.
Infotabule Správy železnic na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/infotabule.


Panely v přípravě, nereflektují omezení/provoz o svátcích a prázdninách.
Bezvýlukový stav dle jízdních řádů, bez záruky za správnost zobrazených informací.


odjezdy z Hradce / Jaroměře :: zpět